ES struktūrinių fondų finansuojami projektai


„Fielmann“ optikų tinklą Baltijos šalyse valdanti bendrovė „Baltoptik“, sėkmingai baigė projektą „Akinių rėmelių ir apsauginių akinių grupavimas“ dalinai finansuojamą pagal ekonomikos augimo veiksmų programos „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

 „Fielmann“ optikų tinklą Baltijos šalyse valdanti bendrovė „Baltoptik“, siekdama įdiegti sistemą, kurios pagalba būtų galima palaikyti dar glaudesnius ryšius su įmonės klientais bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendino projektą “Ryšių su klientais valdymo informacinės sistemos diegimas“ pagal priemonę VP2-2.1.-ŪM-02-K „E-verslas LT“, dalinai finansuojamą Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo.

plačiau...

 

 

 2011-06-29 baigtas įgyvendinti projektas “Paslaugų užsakymų priėmimo ir valdymo informacinės sistemos diegimas“, projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-308. Projekto įgyvendinimo metu sukurta sistema skirta verslo procesams valdyti, taip siekiama padidinti įmonės konkurencingumą  ...

plačiau...

 

 

 

 

 UAB "Baltoptik" dalyvauja šiuose Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalinai finansuojamuose projektuose:


 1. Nuo 2009-09-15 iki 2011-09-14 įgyvendinamas projektas „UAB „BALTOPTIK“ DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS“ (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-038), pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos ...

plačiau...
 

 2. Nuo 2010 02 26 įgyvendinamas projektas “Paslaugų užsakymų priėmimo ir valdymo informacinės sistemos diegimas“, paraiškos Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-308. Projekto tikslas sukurti patogią vartotojams internetinės prekybos ir ...

plačiau...

 

 3. Nuo 2010 02 26 įgyvendinamas projektas “Ryšių su klientais valdymo informacinės sistemos diegimas“, paraiškos Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-310. Projekto tikslas įdiegti sistemą, kurios pagalba būtų galima palaikyti glaudžius ryšius ...

plačiau...
 


Įgyvendinusi šiuos projektus, įmonė įgaus didelį konkurencinį pranašumą optikos srityje.

 

 


     
© Fielmann AG 2003-2017